کرج، مهرویلا، درختی، سه راه تهران، به سمت میدان مادر، روبروی بیمه رازی، جنب دبیرستان معلم
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مهرویلا، درختی، سه راه تهران، به سمت میدان مادر، روبروی بیمه رازی، جنب دبیرستان معلم
  • تلفن: 02633502639
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل