قم، خیابان شهید فاطمی ( دورشهر)، بین کوچه ۱۲ و ۱۴
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: قم، خیابان شهید فاطمی ( دورشهر)، بین کوچه ۱۲ و ۱۴
  • تلفن: 02537832223
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل