اصفهان، ملک شهر، خیابان ۱۷شهریور، مجتمع تجاری بوستان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، ملک شهر، خیابان ۱۷شهریور، مجتمع تجاری بوستان
  • تلفن: 03134346533
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 18 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل