کرمانشاه، شریعتی، خیابان شهید رحمان پور، بالاتر از دادگستری
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمانشاه، شریعتی، خیابان شهید رحمان پور، بالاتر از دادگستری
  • تلفن: 08337284947
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08 تا 21:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad