مازندران (استان)، کیلومتر ۲ رویان به نوشهر، روبروی دوربرگردان بنجکول
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)، کیلومتر ۲ رویان به نوشهر، روبروی دوربرگردان بنجکول
  • تلفن: 01144655550
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 18:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل