اهواز، لشکرآباد، خیابان خوش اخلاق
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، لشکرآباد، خیابان خوش اخلاق
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • غذای خیابانی
غذاها
  • ساندویچ
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل