ارومیه، خیابان اصغری، ابتدای کوی مهندسین، پشت فضای سبز
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: ارومیه، خیابان اصغری، ابتدای کوی مهندسین، پشت فضای سبز
  • تلفن: 04433388151
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل