گیلان (استان)، انزلی، میرزا کوچک خان، انتهای خیابان مفتح جنوبی (شاه کوچه)، سمت راست، جنب آژانس فرهاد
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، انزلی، میرزا کوچک خان، انتهای خیابان مفتح جنوبی (شاه کوچه)، سمت راست، جنب آژانس فرهاد
  • تلفن: ۰۹۱۱۴۶۷۰۵۳۶
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 1619 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل