گرگان، کیلومتر یک اتوبان گرگان، گنبد
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 13 تا 16:3020 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • فضای باز
  • موسیقی زنده
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad