جزییات نظر محمد روشن روی فینافود
5 ماه پیش
بسیار کیفیت غذا پایین هست.
همبرگر بسیار بد بو هست.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad