جزییات نظر Amir روی دوفر
3 سال پیش
Awful

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad