جزییات نظر زیبا ..... روی رز
3 ماه پیش
جوجه کباب سفارش دادیم بدون استخوان و با استخوان و استیک طمع مطلوبی داشت . ما که راضی بودیم یکی از خوشمزه ترین جوجه کبابها رو داشت

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت