جزییات نظر امیر حیدری زاده روی باریزان
6 ماه پیش
عالی بود هم از لحاظ کیفیت غذا وهم از برخورد وسرویس دهی پرسنل اگر مهمان میبرید مطمئن باشید پشیمان نمیشوید

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad