6 ماه پیش
بسیار عالی
بسیار با کیفیت
مواد مصرفی تازه
پرسنل بسیار مودب و با شخصیت و نظم زیاد
کلا کارشون خیلی اکی از هر نظر
موفق باشن 😍

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad