جزییات نظر علی حبیبی روی آرمیتاژ
7 ماه پیش
از بدترین تجربه ها توی فود کورت.
از سه رستوران متفاوت سفارش دادیم یکی از یکی در طعم و مزه بدتر...

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad