جزییات نظر H.k روی بهروز
1 سال پیش
دونرشون خیلی خیلی چربه ولی کیفیت گوشتش خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت