جزییات نظر یاسمین افشار روی بزرگی
7 ماه پیش
واقعا حیف پول بی کیفیت و کهنه و بسیار محدود
زرده ی نیمرو خشک شده بود
کیک و شیرینی ها تازه نبودن
× Ad