جزییات نظر 𝑁𝑖𝑙 روی لانه کبوتر
7 ماه پیش
عالیه
ما اینجا چند بار تولد برگزار کردیم. هر سری عالی بود. سلف همیشه پر بوده. هر شب بزن و برقص. رفتار کارکنان عالیه، اصلا نمیزارن میز خالی بمونه سریع با میوه و چایی پر میکنن. فضا و جو خیلی خوبی داشت غذا هم خیلی با کیفیت بود. ما هر از گاهی میریم فقط پول ورودی میدیم، از سلف و موسیقی لذت میبریم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad