جزییات نظر ناصرسهرابی‌نیا روی پاچنار
8 ماه پیش
کیفیت‌‌غذا‌خیلی‌پایین‌بود‌،مدیریت‌‌دروغگو‌،گوشت‌فاسد‌اصلا‌ جای‌جالبی نیست

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمتپاسخ ها
× Ad