جزییات نظر فرهنگ روی شیرینی تینا
8 ماه پیش
واقعا شیرینی هاش حرف نداره اونایی که نوشتن روما فکر میکنم صاحب روما هستن نظرتو نصبت به تینا بگو برو تو کانال روما نظرت بنویس خیلی ببخشید بی ادبی باد معده چه ربطی داره به شقیقه
× Ad