9 ماه پیش
قبلاً بهتر بود ولی الان خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت