جزییات نظر سلطانی روی شیرینی روما
9 ماه پیش
متاسفم از خریدی که از روما انجام دادم شیرینی فاسد با قیمت بالا میفروشه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad