جزییات نظر محمد روی آناناس (کیش)
7 ماه پیش
عآاااااااااااااااااالی،ویوووووووووووووووووعااااااااااااااااااالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت