جزییات نظر ladloo روی آناناس (کیش)
7 ماه پیش
عالیه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت