جزییات نظر یلدا روی آناناس (کیش)
7 ماه پیش
آرامش و کیفیت منو فوق العاده
شدسدا توصیه میشود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت