جزییات نظر رضا سعیدی روی جوانان
10 ماه پیش
بسیار بی‌کیفیت و شور
ارسال دیر
قیمت نسبت به کیفیت بالا
بسته بندی ناقص
برخورد پرسنل بسیار بی‌ادبانه


کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad