جزییات نظر فاطمه خضری روی پدر سالار
1 سال پیش
سرویس دهی و برخورد پرسنل بسیار بد . فضای کوچک و میزها فاقد رومیزی و کثیف. در ایام شلوغ بعد چندساعت انتظار و چندبار پیگیری کباب میاد ، نون نمیاد . باید نیم ساعت هم منتظر باشی و پیگیری کنی تا نون برسه ‌.