1 سال پیش
موسیقی با صدای خیلی زیاد. کیفیت پایین ، مدیریت ضعیف ، متاسفانه از روزی که کافه خیلی خوبی بودن هیچ پیشرفتی نکردن و تو کیفیت و برخورد پرسنل افت هم داشتن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت