جزییات نظر محمد روی جوانان
10 ماه پیش
کثیف و بی طعم .به شدت ضعیف و آبرو بر .واقعا متاسفم براتون. تا جایی که بتونم به همه دوستانم اطلاع رسانی میکنم تا مثل من خجالت نکشن جلو مهمونشون. ضعیف ترین غذا

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad