جزییات نظر امینی. روی سینی پر
11 ماه پیش
متاسفانه
۱۴۰۲/۱/۹ رفتیم

بسیار افتضاح
هم‌کیغیت و هم مدیریت و هم قیمت افتضاح
پولتونو‌ دور نریزید
یه سفره خونه بین راهی برید سگش شرف داره به این غذا و‌رستوران
یه مدیریت ضعیف که از ترسش نیومد جلو یه معذرت خواهی کنه و یه گوشه تو الاچیقهای مجموعه قایم شده بود

× Ad