جزییات نظر مربم اسکندری روی آوریل
11 ماه پیش
بسیار عالی
شب سال نو در کنار آبادانیهای عزیز و کافه آوریل خیلی خیلی خوش گذشت با موزیک و اکیپ عالیشون👌

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad