جزییات نظر سيما اميني روی گزینگ برگر
1 سال پیش
برگرشون خيلي خوش طعم بود و با كيفيت ، سيب زميني هاشم خوب بود و روغني نبود .