جزییات نظر سيما اميني روی گزینگ برگر
11 ماه پیش
برگرشون خيلي خوش طعم بود و با كيفيت ، سيب زميني هاشم خوب بود و روغني نبود .
× Ad