2 ماه پیش
قبلا بهتر بود بجای چهارتکه استریپس گاهی پنج تکه میذاشت الان کمتر شده حجم اما از همه جا بهتره