جزییات نظر حبیب جلیلی روی علی کتلت
3 ماه پیش
علی پیر شده پسر توپولش هم دائم با گوشی با دوس دخترش حرف میزنه خانمش هم فرمول کتلت را به هیشکی نمیگه اون یکی پسرش هم غیب شده دیگه مغازه نمیاد