جزییات نظر هدیه ربیعی روی دیزی گلفام
9 ماه پیش
هر پرس آبگوشت ۴۰۰ هزار تومان که نسبت به طعم و کیفیت و سرویس دهی و محیط معمولی بسیار بسیار بسیار گران بود
اصلا انتخاب خوبی نبود
پیشمان شدیم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت