جزییات نظر mari روی تاک
12 ماه پیش
کیفیت غذاهاش خوبه تو منطقه ١جورایی ترکونده کارکنان بسیار منظبت وکار درستی داره جوجه ترششو حتما تست کنید پشیمون نمیشید

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad