جزییات نظر رحیمی روی لادیز
7 ماه پیش
واقعا که
اصلا از اینجا خرید نکنید
تمام غذاهاش مونده بودمتاسفم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad