جزییات نظر rahil yoosfi روی پاییزان (کرمانشاه)
10 ماه پیش
سلام من رفتم آب و آتش گفتن که باید قلیون بکشی تا اجرا رو ببینی من قلیون میکشیدم اما پدرم گفت اینجا نکش رفتیم خونه بکش بعد اومدیم پاییزان گفت باید شام بخوری تا اجرا رو ببینی کلا دارن با مردم بد میکنن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت