جزییات نظر مائده قیاسی روی اروس
4 سال پیش
راضی بودم ??

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad