جزییات نظر پور.دارا روی کیپو
11 ماه پیش
من رفتم همراه خانواده واقعا عالی بود هم طعم هم برخورد پرسنل .پیتزا سفارش دادیم و خیلی سریع آوردن که داغ داغ هم بود از لحاظ پیتزا که کوچکترین مشکلی نداشت
برخورد هم عالی بود محیط کاملا تمیز و شیک

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت