جزییات نظر AliTavakoli روی کافه بازی ‎آلتو
4 سال پیش
خیلی محیط خوب وصمیمی و خیلی خوش میگذره بهتون اونجا

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت