جزییات نظر yahya tbr روی آیس پک (گرگان)
3 سال پیش
عااااالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت