جزییات نظر R.m روی سفره خانه امیرکبیر
11 ماه پیش
با سلام و احترام"
موارد قابل تامل در مورد این رستوران به شرح ذیل می باشد.
1-بهداشت ضعیف( محوطه ، ظروف ، قاشق و چنگال ها و پرسنل )
2- عدم لباس متحد الشکل پرسنل
3- سرویس دهی ضعیف
4-کیفیت پایین غذا ، قیمت بالا و مقدار کم غذابا توجه به قیمت سایر رستوران های مشابه
5- عدم فضای مناسب ویژه ی بچه ها
6- برخورد نامناسب با کودکان از جانب مدیریت پرسنل
7- صدای بسیار زیاد موسیقی نه چندان مناسب زنده
و....