جزییات نظر تستر روی چهار باغ
10 ماه پیش
کیفیت غذا افتضاح بود
مرغ رنگش تیره بود و کاملا از رنگ و طعمش وبوش مشخص بود که تازه نیست
فقط فضای قشنگی داره
× Ad