جزییات نظر آرزو ساعی روی گیلوا
1 سال پیش
قیمت غذاشون خیلی خیلی نسبت به حجم و کیفیت زیاد بود توصیه میکنم رفتید غذا سفارش ندید فقط چای قلیون

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت