جزییات نظر علی گرایلی روی بخارست
1 سال پیش
واقعا بی کیفیت ترین غذای رستورانی عمرم را تجربه کردم کیفیت اینقدرپایین بود نمیدونم چی بنویسم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت