جزییات نظر امیر جعفری روی اسنک آقای خاص
1 سال پیش
کیفیت و متریال استفاده شده عالی از بهترین های اصفهان

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت



× Ad