جزییات نظر sharareh bostaki روی گل یخ (پیروزی)
1 سال پیش
من دوبار گلاسه خوردم هر دوبارش هم راضی بودم سالن بزرگی داره وبرای دورهمی وتولد عالیه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت