جزییات نظر Mahi روی عرفان
6 ماه پیش
قیمت مناسب فضاش قدیمی هست ولی بازم خوبه کیفیت غذاهاشم خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت