جزییات نظر امیر رضا روی سوپر استار
1 سال پیش
خیلی افتضاح بود
مرغ مونده روغن خیلی مونده
خیلی چرب و چیلی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت